Tävlingsdirektiv

TÄVLINGSDIREKTIV

Regler

För tävlingen gäller Finlands Orienteringsförbunds (SSL) grenregler och specialdirektiv för FM-tävlingar samt arrangörernas tävlingsdirektiv.

Funktionärer

 Tävlingsledare  Martti Alilonttinen
 Ersättande tävlingsledare   Markku Autio
 Tävlingsövervakare (TA)  Eero Salminen
 Banläggare  Olli Mattila (herrar), Liisa Veijalainen (damer)
 Bankontrollant  Päivi Autio
 Resultatservice  Risto Kivinen, Result Fellows
 Tävlingsjuryns ordförande   Mikko Eskola (TP)

Karta

Skala 1:15 000, ekvidistans 2,5 m, tryckt 8/2011. Kartan är gjord av Tuomo Peltola och Raimo Jalonen.

Kartan är ritad enligt kartnormen, men löpbarhet på stigar varierar. Breda vattendrag är passerbara. I kvaltävlingen finns ett stort vattendrag med svart strandlinje som är i praktiken opasserbart.

Kartan finns till påseende vid startområde. Kartans storlek i kvaltävlingen är A4 och i finalerna A4 eller A3. Kartorna är insatta i plastfodral.

Kontrolldefinitionerna

Kontrolldefinitionerna är tryckta på kartan. Det finns även lösa definitioner vid starten. Plastfickor eller fastsättningsmaterial för definitionerna finns inte att tillgå.

OBS! Klasser H21, H20, H18 och D21 i A-finalen. Tävlande med udda nummer tar definitioner Klass_1 (t.ex. H21_1) och de som har jämna nummer tar defitioner Klass_2 (t.ex. H21_2).

Tävlingsterrängen

Terrängen är till största delen bergs- och skogsterräng med god framkomlighet och mycket detaljer.  Höjdskillnaderna är små. A- och B-finaler går i samma terrängområde.

Åkrar

Det är förbjudet att springa på åkrar.

Enligt punkt 3.61e i orienteringens grenregler får på kartan markerade odlade åkrar eller som sådana angivna områden med sina kantdiken inte användas som rutt. Enligt punkt 3.62 får inte heller kantdikes inre kant mot åkern användas som rutt.


Klasser, banlängder och kontroller

 KVAL      A-FINAL       B-FINAL
 Klass  Banlängd  Kontroller     Klass  Banlängd  Kontroller    Klass  Banlängd  Kontroller 
 H21K1    9,2      13    H21    16,5     30    H21B1    12,2      17
 H21K2    9,0     13    H20    12,3     17    H21B2    11,6     15
 H21K3    9,1     14    H18    10,3     17    H21B3    11,0     12
 H21K4    9,3     14    H17     8,6     13    H21B4    10,5     11
 H21K5    9,2     14    H16     7,3     12    H20B     9,6     11
 H20K1    7,2     13    H15     6,2      9    H18B     8,7     11
 H20K2    7,3     13    D21    10,7     20    H17B     8,3     10
 H18K1    6,2     12    D20     7,7     11    H16B     6,7      9
 H17K1    5,3      9    D18     6,4      8    H15B     5,9      8
 H16K1    4,5     10    D17     6,0      8    D21B1     8,4     13
 H16K2    4,6     10    D16     5,6      9    D21B2     8,4     12
 H15K1    4,1      9    D15     4,4      7    D20B     7,2     11
 D21K1    6,1     10            D18B     6,2      8
 D21K2    6,1     11            D17B     5,8      8
 D20K1    4,5      9            D16B     5,0      8
 D20K2    4,5      8            D15B     4,4      6
 D18K1    4,3      7                
 D17K1    4,0      7                
 D16K1    3,7      5                
 D15K1    3,5      5                

Info

Info tar hand om oklarheter gällande anmälningar och avgifter samt emit-ärenden och andra utredningar som gäller deltagande i tävlingen. Hittegods kan efterlysas i info.

Modellkontroll och kontroll av emit-brickan

Modellkontroll finns intill infopålen där det även finns en kontrollstämpel för emit-brickan. Felaktig eller icke fungerande emit-bricka kan bytas ut i infon. Ansvaret för att emit-brickan fungerar samt att tävlande använder rätt emit-nummer ligger på tävlande själv. Emit-numret kontrolleras inte i starten!

Orienteringsskor och kontroll av klädsel

Spikskor är förbjudna i tävlingen. I samband med insläpp i startfållor sker klädselkontroll. Det är löparens ansvar att klädseln är korrekt. Om klädseln inte uppfyller tävlingsreglernas krav släpps löparen inte in i startfållan.

Startnummer

Startnumren fås vid starten. I B-finalen används samma nummer som i kvaltävlingen. I A-finalen används ny nummer. A-finalens nummer finns vid starten. Startnumret bör användas under hela prestationen. Numret ska fästas på bröstet och får inte vikas. Startnumren samlas inte i målet. Tävlande bör ha egna säkerhetsnålar att fästa startnumret.

Starttider

Starttiderna för lördagens kvaltävling finns till påseende på tävlingssidorna http://www.liepa.fi, på infotavlan samt i starten. Söndagens starttider avgörs enligt resultaten i lördagens kvalheat och publiceras så fort resultaten är klara på tävlingssidorna samt på infotavlan. Starttiderna för söndagens båda finaler finns på tävlingssidorna på lördag senast kl 20.00 samt på söndag även i TC och i starten.

Starttröskel

Det finns ingen starttröskel.

Start

Avståndet till starten är 2,5km i kvaltävlingen. I finalerna finns starten på TC-området. I kvaltävlingen och finalerna finns endast en startplats. Snitsling till starten från infopålen.
Första starten i lördagens kvaltävling sker kl 11.00. Söndagens A-final börjar kl 10.00 och B-final kl 12.30. Startmellanrum i kvaltävlingen är 2min, A-finalen 3min (2min klasser H21, H20, H18, D21),  B-finalen 1min.

WC, startnumren (Tävlande bör ha egna säkerhetsnålar att fästa startnumret), granskningskort för emit-brickorna och plastpåsar för utrustningen finns vid starten. Utrustningen transporteras till TC i kvaltävlingen.

Funktioner vid starten:

5 minuter före start kontroll av startnummer
4 minuter före start får man lösa kontrolldefinitioner
3 minuter före start tömning av emit-brickan
2 minuter före start modellkarta till påseende
1 minut före start förflyttning till kartämbare enligt egen klass

Vid startögonblicket tar tävlande sin karta. Det ligger på tävlandes ansvar att ta rätt karta. Sträckan från start till K-punkten är 30 m i kvaltävlingen och 80 m i finalerna.

Gaffling

Det är gaffling (diamant) på klasser H21, H20, H18 och D21 i A-finalen. Tävlande med udda nummer tar kartan Klass_1 (t.ex. H21_1) och de som har jämna nummer tar kartan Klass_2 (t.ex. H21_2).

 Modellgaffling H21_1             Modellgaffling H21_2         
 Hajonta1    Hajonta2

OBS! Det finns ett litet tryckfel på herrarnas H21_1 gaffling. Se bilden över.

Publikkontrol

Klasser H21 och D21 besöker en publikkontroll i A-finalen. Som dryck finns vatten.

Vätskepunkter

Vätskepunkter finns bara i finalerna för klasser som springer över 60 minuter. Som dryck finns vatten. Tomma energiförpackningar och annat material som skräpar ner naturen måste lämnas vid vätskepunkten eller hämtas i mål.

Online-kontroller

Online-mellantidskontroller används i finalerna.

Mål och tävlande som avbryter

Från sista kontrollen finns snitsling till målet, där online-målstämplingen görs och kontroll av emit-brickan sker. De tävlande som avbryter tävlingen ska anmäla sig och stämpla i målet. Även tävlande som avbryter pga skada måste anmälas till målpersonalen. Målet stängs kl 16.00 både på lördag och söndag.

Tävlande får behålla sin karta efter målgången.

Utskrivning av mellantider finns i närheten av målet.

Klagomur

Oklarheter som uppkommer i tävlingen utreds vid klagomuren.

Omklädning, tvätt och WC

Omklädning, tvätt och toaletter finns på TC-området. Även på startområdet finns toaletter. Användning av tvättmedel är förbjuden pga miljöskydd.

Första hjälp

Första hjälp finns i TC. Det är möjligt att larma hjälp till vätskepunkter. Observera att tävlande är skyldig att hjälpa en skadad medtävlande!

Priser

Prisutdelningen börjar klassvis då resultaten blivit klara. I A-finalklasserna får de tre bästa ett pris utöver medaljerna och plaketterna. I B-finalklasserna får segraren ett pris, som hon/han kan avhämta från info. Tidpunkt för prisutdelningen anmäls av speakern.

Parkering

Parkeringsavgiften är 5 euro/helg. P-biljetter säljs i info. P-biljetten måste vara synlig i bilens framruta under båda dagarna.

Barnpassning

Barnpassningen öppnar båda dagarna en timme innan tävlingen börjar. Barn till barnpassningen måste anmälas i förväg per e-post till lasse.suonpaa(a)kolumbus.fiSähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen , samtidigt ska barnets ålder uppges. Egen vägkost och dryck med.

Föreningstält

Föreningstälten kan sättas upp på angiven plats invid målrakan.

Inkvartering och camping

Tilläggsinformation om inkvartering fås på tävlingssidorna. Övernattning på tävlingsområdet är förbjudet.

Restaurang och café

I tävlingsrestaurangen säljs varm mat. Därtill säljs kaffe, bulla, läskedrycker, semlor och korv. Meny och prislistor publiceras på tävlingssidorna.

Välkommen!
Liedon Parma och Yläneen Kiri


 

Yhteistyössä kanssamme:

Sponsoriloga: Lieto  Sponsoriloga: Turkuenergia Sponsoriloga: Liedon SP